Onawa Asobi Performers

From Nawapedia
Jump to navigationJump to search

Here are individuals who have performed at Onawa Asobi events.

2009

Onawa Asobi at Good-Studio. Jun 19.

Appearances by: Kinoko Hajime, Kasumi Hourai, and Bingo Shigonawa.

Onawa Asobi Winter Camp at Good-Studio. Nov 27.

Appearances by: Ero Ouji, Kasumi Hourai, Aoi Sayo, and Bingo Shigonawa.

2010

Onawa Asobi at Good-Studio. Nov 13.

Appearances by: Nagare Aotsuki, Asaro, Ero Ouji, Kasumi Hourai, Ranki Kazami, Nawanojyoh, Bingo Shigonawa, YAGIE, and Yoi Yoshida.

2011

Onawa Asobi at Good Studio. Nov 19-20.

Appearances by: Ero Ouji, Kinoko Hajime, Kasumi Hourai, Chiaki Kano, Ranki Kazami, Shuhei Kitagawa, Nao Nagasawa, Akira Naka, Otonawa, Bingo Shigonawa, and TAIZO.

2012

Onawa Asobi at Studio Roppongi Club. Nov 17-18.

Appearances by: Beniryuhana, Nagare Aotsuki, Ero Ouji, Tatsuki Hanakiba, Kasumi Hourai, Kanan, Ranki Kazami, Takeshi Kenko, Shuhei Kitagawa, Masayuki, Mikikoto, Nao Nagasawa, Akira Naka, Nawanojyoh, Otonawa, Rei, Ryou, ‘Rope’, Sanji, Bingo Shigonawa, Shishiwaka, Takasama, Ren Yagami, YAGIE, Yoshi, and Yuuna.

2013

Onawa Asobi at DX Kabukicho. Apr 21.

Appearances by: Akuaku, Asaro, BBB, Ero Ouji, Takumi Hyuga, Nawanojyoh, Nuit de Tokyo, Ryou, Bingo Shigonawa, Silica, Taka, Tesshin Doyama, Yoshi, and Yoi Yoshida.

Onawa Asobi at Jyohya Club, Osaka. Jun 22-23.

Appearances by: Kobayashi Mariko & Washio Yuji Akira, Ryou & Akane, Saki Kamijoo, Ero Ouji, Yoshi & Rin, Shishiwaka & Matsuda Reika, Kasumi Hourai, Chouchuyoshi Six Kongen Sanchimuchisekai no Tamashakakugatsu, Kuro Neko no, Aizawa Kosuke, Nori & Yukko, Takeshi Kenko & Akane, Saikaku & Kuronyan & Risa, Mira Reika, Satomi Ruya & Susa Ayumi, Kunimiya Jess & Nyuhana, Sanji, Keitsuki Eri Kei & Kingyo, Karen & Aoi Sayo.

Onawa Asobi 2013 at Studio Roppongi Club. Nov 9-10.

Appearances by: Ama Tenuma Haru, Nagare Aotsuki, Asaro, Ero Ouji, Kinoko Hajime, Hiro, Kotatsu, Mikikoto, Motohiko, Nawanojyoh, Nara, ‘Rope’, Ryou, Saikaku, Bingo Shigonawa, Shigure, Taka, Takumi Hyuga, Towa, Yoi Yoshida, and Yoshi-ki.

2014

Onawa Asobi at Jyohya Club, Osaka. Jun 21-22.

Appearances by: Kobayashi Mariko & Washio Yujiro, Yamamoto & Kiri, Take Kenniji & Akane, Nuit de Tokyo & Huuka, Yoshi & Kurimuzon, Rina Yuzuki & Shino, Sei Mei, Shinomiya Murasakiminoru & Anjou, Mira Minehana, Kotatsu Kouta, Saikaku & Kuro Nyan, Shishiwaka & Matsuda Reika, Kunimiya Jess & Nyuhana, Suzaku Aoi & Nanae, Nara & Kanji & Himawari, Saki Kamijoo, Reihana & Rei, Sow & Ame Kinuko, Towa, Satomi Rayouya, Kasumi Hourai.

Onawa Asobi 2014 at Studio Roppongi Club. Nov 22-23.

Appearances by: Ero Ouji, Kinoko Hajime, Hirama, Kasumi Hourai, Takumi Hyuga, Kunimiya Jess, Kira, Koyuki, Miss Gen, Nao Nagasawa, Nanashi, Nawanojyoh, Nara, Nuit de Tokyo, Oshima, Bingo Shigonawa, Ryou, Takasama, Towa, and Yoi Yoshida.