Bar -mitsu-

From Nawapedia
Jump to navigationJump to search

密蜜-mitsu- (Japanese)

Bar -mitsu- is a SM kinbaku bar owned by Yoi Yoshida and Bingo Shigonawa.

Location

Naka Yoshi building 5F 1-4-12, Kabukicho, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0021 Google map

External Link

Bar -mitsu-